Tedavisi Devam Edenler-Under Treatment - 襤ki kardecik

Bu iki karde Kurtboaz覺 Baraj覺nda besleme yapt覺覺m覺z gün kar覺m覺za ç覺kt覺lar. Souktan ve açl覺ktan zay覺f dümüler, derilerinde yaralar aç覺lm覺. imdi kinikteler ve onlar覺n tedavisine sponsor olacak, onlara mama yollayacak, sevgiye boacak meleklerini, can dostlar覺n覺 ar覺yorlar. Onlar覺n yüzlerini güldürmek, bu çaresiz bak覺lar覺n覺 覺mar覺k yaramaz köpülerin bak覺lar覺na çevirmek için lütfen el at覺n

 
Geri d繹n
Share |