HAKKIMIZDA - Ekibimiz

Hayvan Kurtarma Dernei, 20 y覺l覺 ak覺nd覺r sahipsiz hayvanlara yard覺m etmeyi bir görev edinmi olan Zekiye Ta Köklü ve Fahir Köklü taraf覺ndan kurulmutur.

Devlet memuru olan Zekiye Ta Köklü, Hayvan Kurtarma Dernei Yönetim Kurulu Bakan覺 olarak görev yapmaktad覺r.

Fahir Köklü, Hayvan Kurtarma Dernei Yönetim Kurulu Bakan Yard覺mc覺s覺 olarak görev yapmaktad覺r.

Hayvan Kurtarma Dernei ekibi bünyesinde akademisyen, sanatç覺 ve dier meslek sahiplerinin yan覺s覺ra, üç veteriner hekim de bulunmaktad覺r. Veteriner hekim üyelerimiz, acil durumlarda olay yerine giderek yard覺m bekleyen sahipsiz dostlar覺m覺za an覺nda müdahele edebilmektedirler. Trafik kazas覺 ve benzeri birçok durumda, belediyelerin veterinerlik hizmetleri yetersiz kalmaktad覺r. Özellikle mesai saatleri d覺覺nda sahipsiz hayvanlar için hizmet sadece tek bir belediye bulunmaktad覺r. Çounlukla k覺s覺rlat覺rma a覺lama gibi temel hizmetlerin verildii belediye veterinerlik birimlerinde, k覺r覺k ameliyatlar覺 gibi ameliyatlar覺n yap覺labilecei teknik donan覺m da bulunmamaktad覺r.

Birçok vatanda覺m覺z sokakta kaza geçirmi bir sahipsiz bir hayvan gördüünde yard覺m için en yak覺n belediyeye bavurmaktad覺r. 襤mkanlar覺 dahilinde yard覺m etme olanaklar覺 bulunmayan belediyeler ise bu bavurulara çounlukla olumsuz yan覺t vermek zorunda kalmaktad覺rlar. Belediye veterinerlik hizmetlerinin yetersiz kald覺覺 durumlarda özel veteriner kliniklerine bavurmak ise çou kimsenin bütçesini amaktad覺r.

Hayvan Kurtarma Dernei, özellikle bu gibi durumlarda devreye girerek söz konusu hayvan覺n tedavi sürecini ba覺ndan sonuna kadar yürütecek ekilde örgütlenmitir. Günün her saatinde ula覺labilen iletiim numaras覺na yap覺lan yard覺m çar覺lar覺na en rasyonel ve en h覺zl覺 biçimde cevap verme olana覺na sahip olan Hayvan Kurtarma Dernei; gerek üyelerinin özverili çal覺malar覺, gerekse sosyal payla覺m sitelerindeki takipçi kitlesi vas覺tas覺 ile, Ankara’n覺n bütün ilçelerinden acil yard覺m bekleyen dostlar覺m覺za ulam覺 ve tedavilerini yapt覺rm覺t覺r.

 
Geri d繹n
Share |