HAYVAN KURTARMA DERNE襤

Hayvan Kurtarma Dernei üyeleri taraf覺ndan bugüne kadar kurtar覺lan, tedavi ettirilen ve sahiplendirilen hayvanlar覺n say覺s覺n覺 yüzlerle ifade edebilmenin gururunu ya覺yoruz. Dernekleme sürecimizin tamamlanmas覺n覺n ard覺ndan, hayvan kurtarma çal覺malar覺m覺za daha geni bir ekip ve daha da büyük bir azim ile devam etmekteyiz.

Amac覺m覺z: Hayvanlar覺n rahat yaamlar覺n覺 ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvalar覺n ac覺, 覺st覺rap ve eziyet çekmelerine kar覺 en iyi ekilde korunmalar覺n覺, her türlü maduriyetlerinin önlenmesini salamakt覺r.